Till Riksantikvarieämbetets hemsidaRitningsregister

 

Ritningsregister

Ritningsregister

Kart- och ritningssamlingen i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) består av planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader med vilka riksantikvarien haft befattning. Den har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats från olika håll, t. ex. som gåvor eller köp.

Ritningsregistret tillförs kontinuerligt kartor och ritningar och innehåller idag (januari 2014) ca 152 000 poster. Mellan 1978 och 2005 mikrofilmades och dataregistrerades den äldre samlingen jämte accessioner succesivt. Sedan 2006 sker enbart dataregistrering, medan mikrofilmningen har upphört.

Du kan söka via geografisk plats (landskap+socken), objekt/fastighet eller en kombination av dessa. Vill du sedan veta mer om en enskild karta/ritning, klickar du på objektets namn på sökresultatsidan.